Classes a Empresa

Oferim:

 • - Classes IN-COMPANY en els locals de l’empresa
 • - Classes en el nostre centre en grups tancats o grups nostres
 • - Classes Temàtiques per a objectius funcionals
 • - Classes de conversa
 • - Preparació als exàmens de OXFORD (exàmens oficials convocatòries en el nostre centre)
 • - Classes a l’empresa al nostre centre
 • - Temaris adaptats a cada sector
 • - Cursos Online amb o sense classes de conversa presencials o telemàtiques
 • - Estades lingüístiques a l’estranger (en modalitat “business” o general)
 • - Entitat organitzadora de la Fundació Tripartita
 • - Gestor Extern de la Fundació Tripartita
 • - Traduccions